فیلتر تنفسی 3M مدل 60922

کد

برند

توضیحات

دانلود کاتالوگ

محافظت در برابر برخی از گازهای اسیدی اصلی ذرات و P100
این کارتریج /فیلتر p100 قابلیت کاربردهای گسترده ای دارد مانند :تولیدات شیمیایی ،خمیر کاغذ و کاغذ و آزمایشگاه ها.
طراحی این محصول دید و راحتی استفاده از آن را ارائه میدهد
اگر به درستی استفاده و نصب گردد ،محافظت تنفسی در برابر مواد کلر ، هیدروژن کلرید ،دی اکسید سولفور یا کلر دی اکسید ،یا هیدروژن سولفید و در برابر ذرات غیر روغنی و روغنی با غلظت 10 برابر از حد مجاز با ماسک نیم صورت و 50 برابر حد مجاز با ماسک تمام صورت کاربرد دارد.
رنگ اختصاص داده شده NIOSH برای این محصول سفید/بنفش میباشد
NIOSH approved ، P100

برچسب ها : 3M, 60922, p100, دی اکسید سولفور, فیلتر, کلر, کلر دی اکسید, هیدروژن سولفید, هیدروژن کلرید

محصولات مشابه
پیمایش به بالا
فیلتر تنفسی 3M مدل 60922

ثبت سفارش