اسپرینکلر Rapidrop

کد

برند

توضیحات

دانلود کاتالوگ

اسپری های آب و فوم استاندارد جهت اطفای آتش در ساختمانها و سازه ها
سه نوع Upright ، Pendent ، Sidewall
سایز استاندارد نازل 15 میلیمتر
K factor = 80
ماکزیمم فشار کاربردی 12 بار
وزن 57 گرم
طراحی سیستم های اتوماتیک اطفا حریق در استاندارد NFPA 13 به طور کامل شرح داده شده است. این اسپرینکلرها در رنگهای نارنجی، قرمز، زرد، سبز و آبی برای دماهای متفاوت موجود و در انواع مختلف به شرح ذیل وجود دارد:

Standard Response – RD020, RD022 & RD024
57ºC (135ºF) Orange
68ºC (155ºF) Red
79ºC (175ºF) Yellow
93ºC (200ºF) Green
141ºC (286ºF) Blue
Special Response – RD030, RD031& RD32
57ºC (135ºF) Orange
68ºC (155ºF) Red
79ºC (175ºF) Yellow
93ºC (200ºF) Green
141ºC (286ºF) Blue
Quick Response – RD021, RD023 & RD025
57ºC (135ºF) Orange
68ºC (155ºF) Red
79ºC (175ºF) Yellow
93ºC (200ºF) Green
141ºC (286ºF) Blue
EN12845 , NFPA 13

محصولات مشابه
پیمایش به بالا
اسپرینکلر Rapidrop

ثبت سفارش