ضد خش

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20680

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنزهای شفاف

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20681

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنز دودی

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20024

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20022

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20400

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز شفاف

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20403

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز زرد

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20401

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز دودی

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20200

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز شفاف

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20201

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز دودی

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20100

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز شفاف ضد بخار

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20101

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز دودی ضد بخار

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20103

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم مشکی/زرد ، لنز کهربایی ضد بخار

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20105

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک

دارای لنز IR3

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20080

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20081

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز دودی ضد بخار

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20480

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز شفاف

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20481

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز دودی

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20160

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20162

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز برنز ضد بخار

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-XS

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 20180

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد مه ، ضد خش
اذب UV
وزن سبک
دسته پانتوسکوپیک
دارای لنزهای برنز

اطلاعات بیشترمقایسه

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنزهای شفاف

شناسه محصول : 20680

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنز دودی

شناسه محصول : 20681

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

شناسه محصول : 20024

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

شناسه محصول : 20022

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز شفاف

شناسه محصول : 20400

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز زرد

شناسه محصول : 20403

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز دودی

شناسه محصول : 20401

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز شفاف

شناسه محصول : 20200

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز دودی

شناسه محصول : 20201

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز شفاف ضد بخار

شناسه محصول : 20100

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز دودی ضد بخار

شناسه محصول : 20101

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم مشکی/زرد ، لنز کهربایی ضد بخار

شناسه محصول : 20103

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک

دارای لنز IR3

شناسه محصول : 20105

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

شناسه محصول : 20080

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز دودی ضد بخار

شناسه محصول : 20081

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز شفاف

شناسه محصول : 20480

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز دودی

شناسه محصول : 20481

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

شناسه محصول : 20160

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز برنز ضد بخار

شناسه محصول : 20162

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-XS

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد مه ، ضد خش
اذب UV
وزن سبک
دسته پانتوسکوپیک
دارای لنزهای برنز

شناسه محصول : 20180

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنزهای شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز زرد

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز شفاف ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز دودی ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم مشکی/زرد ، لنز کهربایی ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)
Canasafe

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک

دارای لنز IR3

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز دودی ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز برنز ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-XS

0 از 5
(0)
Canasafe

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد مه ، ضد خش
اذب UV
وزن سبک
دسته پانتوسکوپیک
دارای لنزهای برنز

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنزهای شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل ICARO

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه

جاذب UV

دارای شیارهای تهویه
دارای لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

عینک ایمنی Canasafe مدل Aspheric

0 از 5
(0)

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
جذب 99 درصد UV
دسته از جنس Gun Metal
لولای فنری
دارای لنز های برنز A/F و لنز I/O

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز زرد

عینک ایمنی Canasafe مدل CoverX

0 از 5
(0)

عینک ایمنی مقاوم در برابر ضربه
ضد خش و ضد مه
جاذب UV
امکان استفاده همزمان با عینک طبی
لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل Cracker

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه
ضد خش و ضد مه
لنز پلی کربنات
دسته پانتوسکوپیک
لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز شفاف ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم آبی/مشکی ، لنز دودی ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک
فریم مشکی/زرد ، لنز کهربایی ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i

0 از 5
(0)

لنز پلی کربنات ضد خش و ضد مه
مقاوم در برابر ضربه
جاذب UV
دسته های پانتوسکوپیک

دارای لنز IR3

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Curv-i Sport

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه
جاذب UV
پل بینی یکپارچه
ظاهری شیک و زیبا
فریم مشکی/زرد ، لنز دودی ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز شفاف

عینک ایمنی Canasafe مدل e-Co

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
لنز یکپارچه برای دید وسیعتر
جاذب UV
لنز دودی

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز شفاف ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-Sport

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد خش و ضد مه
دارای لنز پلی کربنات
دسته های نرم و اسپورت
فریم مشکی/زرد ، لنز برنز ضد بخار

عینک ایمنی Canasafe مدل Fulcrum-XS

0 از 5
(0)

عینک ایمنی ضد ضربه ، ضد مه ، ضد خش
اذب UV
وزن سبک
دسته پانتوسکوپیک
دارای لنزهای برنز

نمایش 1–20 از 64 نتیجه