دستگاه گازسنج ثابت Honeywell مدل Sensepoint XCD RFD

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

گازسنج ثابت برای اندازه گیری گازهای قابل اشتعال
تشخیص سریع و دقیق گاز
امکان نصب سنسور ها تا فاصله 100 فوتی ( 30/48 متری )
صفحه نمایش سه رنگ با نور پس زمینه
ولتاژ ورودی 16-32 VDC )24 VDC اسمی )

اطلاعات بیشترمقایسه

دستگاه گازسنج ثابت Honeywell مدل Sensepoint XCD RFD

0 از 5
(0)
Honeywell

گازسنج ثابت برای اندازه گیری گازهای قابل اشتعال
تشخیص سریع و دقیق گاز
امکان نصب سنسور ها تا فاصله 100 فوتی ( 30/48 متری )
صفحه نمایش سه رنگ با نور پس زمینه
ولتاژ ورودی 16-32 VDC )24 VDC اسمی )

شناسه محصول : نا مشخص

دستگاه گازسنج ثابت Honeywell مدل Sensepoint XCD RFD

0 از 5
(0)
Honeywell

گازسنج ثابت برای اندازه گیری گازهای قابل اشتعال
تشخیص سریع و دقیق گاز
امکان نصب سنسور ها تا فاصله 100 فوتی ( 30/48 متری )
صفحه نمایش سه رنگ با نور پس زمینه
ولتاژ ورودی 16-32 VDC )24 VDC اسمی )

دستگاه گازسنج ثابت Honeywell مدل Sensepoint XCD RFD

0 از 5
(0)

گازسنج ثابت برای اندازه گیری گازهای قابل اشتعال
تشخیص سریع و دقیق گاز
امکان نصب سنسور ها تا فاصله 100 فوتی ( 30/48 متری )
صفحه نمایش سه رنگ با نور پس زمینه
ولتاژ ورودی 16-32 VDC )24 VDC اسمی )