خاموش کننده های آتش Doka

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

کپسول های خاموش کننده آتش دوکا
در انواع و وزن های مختلف
جنس بدنه از دو نوع آلومینیومی و فلزی
محتوی آب، پودر، فوم و گاز
ساخت کشور آلمان

اطلاعات بیشترمقایسه

خاموش کننده های آتش Doka

0 از 5
(0)
Doka

کپسول های خاموش کننده آتش دوکا
در انواع و وزن های مختلف
جنس بدنه از دو نوع آلومینیومی و فلزی
محتوی آب، پودر، فوم و گاز
ساخت کشور آلمان

شناسه محصول : نا مشخص

خاموش کننده های آتش Doka

0 از 5
(0)
Doka

کپسول های خاموش کننده آتش دوکا
در انواع و وزن های مختلف
جنس بدنه از دو نوع آلومینیومی و فلزی
محتوی آب، پودر، فوم و گاز
ساخت کشور آلمان

خاموش کننده های آتش Doka

0 از 5
(0)

کپسول های خاموش کننده آتش دوکا
در انواع و وزن های مختلف
جنس بدنه از دو نوع آلومینیومی و فلزی
محتوی آب، پودر، فوم و گاز
ساخت کشور آلمان