دستکش یک بار مصرف

دستکش ایمنی Ansell مدل Edge 82-133

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 82-133

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
جنس آستر : N/A
ضخامت : 0.06 میلیمتر
بدون پودر
طول : 230 میلیمتر

اطلاعات بیشترمقایسه

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-200

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
ضخامت : 0.075 میلیمتر
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

اطلاعات بیشترمقایسه

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-670

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 92-670

دستکش یکبار مصرف
جنس : 100% نیتریل
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

اطلاعات بیشترمقایسه

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N Tuff 93-250

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 93-250

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

اطلاعات بیشترمقایسه

دستکش ایمنی Ansell مدل Versatouch 92-200

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 92-200

دستکش یکبار مصرف
جنس : نیتریل
طراحی کنترل اجسام : بافته شده سر انگشتان
بدون پودر
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

اطلاعات بیشترمقایسه

دستکش ایمنی Ansell مدل Edge 82-133

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
جنس آستر : N/A
ضخامت : 0.06 میلیمتر
بدون پودر
طول : 230 میلیمتر

شناسه محصول : 82-133

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-200

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
ضخامت : 0.075 میلیمتر
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

شناسه محصول : نا مشخص

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-670

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یکبار مصرف
جنس : 100% نیتریل
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

شناسه محصول : 92-670

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N Tuff 93-250

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

شناسه محصول : 93-250

دستکش ایمنی Ansell مدل Versatouch 92-200

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یکبار مصرف
جنس : نیتریل
طراحی کنترل اجسام : بافته شده سر انگشتان
بدون پودر
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

شناسه محصول : 92-200

دستکش ایمنی Ansell مدل Edge 82-133

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
جنس آستر : N/A
ضخامت : 0.06 میلیمتر
بدون پودر
طول : 230 میلیمتر

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-200

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
ضخامت : 0.075 میلیمتر
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-670

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یکبار مصرف
جنس : 100% نیتریل
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N Tuff 93-250

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

دستکش ایمنی Ansell مدل Versatouch 92-200

0 از 5
(0)
Ansell

دستکش یکبار مصرف
جنس : نیتریل
طراحی کنترل اجسام : بافته شده سر انگشتان
بدون پودر
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

دستکش ایمنی Ansell مدل Edge 82-133

0 از 5
(0)

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
جنس آستر : N/A
ضخامت : 0.06 میلیمتر
بدون پودر
طول : 230 میلیمتر

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-200

0 از 5
(0)

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
ضخامت : 0.075 میلیمتر
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N tuff 92-670

0 از 5
(0)

دستکش یکبار مصرف
جنس : 100% نیتریل
بدون پودر
طول : 240 میلیمتر

دستکش ایمنی Ansell مدل Touch N Tuff 93-250

0 از 5
(0)

دستکش یک بار مصرف
جنس : نیتریل
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

دستکش ایمنی Ansell مدل Versatouch 92-200

0 از 5
(0)

دستکش یکبار مصرف
جنس : نیتریل
طراحی کنترل اجسام : بافته شده سر انگشتان
بدون پودر
مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها

نمایش دادن همه 5 نتیجه