گازسنج BW مدل Gas Alert Max XT II

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

گازسنج مخصوص شناسایی چند گاز
امکان شناسایی گازهای H2S , O2 , LEL , CO
مقاوم در برابر آب
محفظه ضد ضربه
پمپ نمونه گیری داخلی

اطلاعات بیشترمقایسه

گازسنج BW مدل Gas Alert Max XT II

0 از 5
(0)
BW

گازسنج مخصوص شناسایی چند گاز
امکان شناسایی گازهای H2S , O2 , LEL , CO
مقاوم در برابر آب
محفظه ضد ضربه
پمپ نمونه گیری داخلی

شناسه محصول : نا مشخص

گازسنج BW مدل Gas Alert Max XT II

0 از 5
(0)
BW

گازسنج مخصوص شناسایی چند گاز
امکان شناسایی گازهای H2S , O2 , LEL , CO
مقاوم در برابر آب
محفظه ضد ضربه
پمپ نمونه گیری داخلی

گازسنج BW مدل Gas Alert Max XT II

0 از 5
(0)

گازسنج مخصوص شناسایی چند گاز
امکان شناسایی گازهای H2S , O2 , LEL , CO
مقاوم در برابر آب
محفظه ضد ضربه
پمپ نمونه گیری داخلی