خاموش کننده اتوماتیک

اسپری نازل آب Rapidrop Water Spray Nozzle

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

اسپری های نازل جهت خنک کاری (Cooling) مخازن صنعتی
حداکثر فشار کاری 12 بار است.

اطلاعات بیشترمقایسه

اسپرینکلر Rapidrop

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

اسپری های آب و فوم استاندارد جهت اطفای آتش در ساختمانها و سازه ها
سه نوع Upright ، Pendent ، Sidewall
سایز استاندارد نازل 15 میلیمتر
K factor = 80
ماکزیمم فشار کاربردی 12 بار
وزن 57 گرم

اطلاعات بیشترمقایسه

اسپری نازل آب Rapidrop Water Spray Nozzle

0 از 5
(0)
Rapidrop

اسپری های نازل جهت خنک کاری (Cooling) مخازن صنعتی
حداکثر فشار کاری 12 بار است.

شناسه محصول : نا مشخص

اسپرینکلر Rapidrop

0 از 5
(0)
Rapidrop

اسپری های آب و فوم استاندارد جهت اطفای آتش در ساختمانها و سازه ها
سه نوع Upright ، Pendent ، Sidewall
سایز استاندارد نازل 15 میلیمتر
K factor = 80
ماکزیمم فشار کاربردی 12 بار
وزن 57 گرم

شناسه محصول : نا مشخص

اسپری نازل آب Rapidrop Water Spray Nozzle

0 از 5
(0)
Rapidrop

اسپری های نازل جهت خنک کاری (Cooling) مخازن صنعتی
حداکثر فشار کاری 12 بار است.

اسپرینکلر Rapidrop

0 از 5
(0)
Rapidrop

اسپری های آب و فوم استاندارد جهت اطفای آتش در ساختمانها و سازه ها
سه نوع Upright ، Pendent ، Sidewall
سایز استاندارد نازل 15 میلیمتر
K factor = 80
ماکزیمم فشار کاربردی 12 بار
وزن 57 گرم

اسپری نازل آب Rapidrop Water Spray Nozzle

0 از 5
(0)

اسپری های نازل جهت خنک کاری (Cooling) مخازن صنعتی
حداکثر فشار کاری 12 بار است.

اسپرینکلر Rapidrop

0 از 5
(0)

اسپری های آب و فوم استاندارد جهت اطفای آتش در ساختمانها و سازه ها
سه نوع Upright ، Pendent ، Sidewall
سایز استاندارد نازل 15 میلیمتر
K factor = 80
ماکزیمم فشار کاربردی 12 بار
وزن 57 گرم

نمایش دادن همه 2 نتیجه