لباس آلومینیومی

لباس آلومینیومی Tesimax مدل HS 10

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

لباس یکسره حفاظتی
دستکش پنج انگشتی و دستکش های محافظ رویی قابل تعویض

اطلاعات بیشترمقایسه

لباس آلومینیومی Tesimax مدل VS 20 SERIES – SILVERFLASH

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

پارچه صد درصد پارا آرامیدی با رویه الاستومری و کارایی بالا
شامل 5 لایه لامینیت آلومینیومی دوبل و سه لایه عایق شیمیایی
مقاومت گرمایی فوق العاده در شرایط مختلف جوی
وزن بسیار سبک 5/7 کیلوگرم

اطلاعات بیشترمقایسه

لباس آلومینیومی Tesimax مدل HS 10

0 از 5
(0)
Tesimax

لباس یکسره حفاظتی
دستکش پنج انگشتی و دستکش های محافظ رویی قابل تعویض

شناسه محصول : نا مشخص

لباس آلومینیومی Tesimax مدل VS 20 SERIES – SILVERFLASH

0 از 5
(0)
Tesimax

پارچه صد درصد پارا آرامیدی با رویه الاستومری و کارایی بالا
شامل 5 لایه لامینیت آلومینیومی دوبل و سه لایه عایق شیمیایی
مقاومت گرمایی فوق العاده در شرایط مختلف جوی
وزن بسیار سبک 5/7 کیلوگرم

شناسه محصول : نا مشخص

لباس آلومینیومی Tesimax مدل HS 10

0 از 5
(0)
Tesimax

لباس یکسره حفاظتی
دستکش پنج انگشتی و دستکش های محافظ رویی قابل تعویض

لباس آلومینیومی Tesimax مدل VS 20 SERIES – SILVERFLASH

0 از 5
(0)
Tesimax

پارچه صد درصد پارا آرامیدی با رویه الاستومری و کارایی بالا
شامل 5 لایه لامینیت آلومینیومی دوبل و سه لایه عایق شیمیایی
مقاومت گرمایی فوق العاده در شرایط مختلف جوی
وزن بسیار سبک 5/7 کیلوگرم

لباس آلومینیومی Tesimax مدل HS 10

0 از 5
(0)

لباس یکسره حفاظتی
دستکش پنج انگشتی و دستکش های محافظ رویی قابل تعویض

لباس آلومینیومی Tesimax مدل VS 20 SERIES – SILVERFLASH

0 از 5
(0)

پارچه صد درصد پارا آرامیدی با رویه الاستومری و کارایی بالا
شامل 5 لایه لامینیت آلومینیومی دوبل و سه لایه عایق شیمیایی
مقاومت گرمایی فوق العاده در شرایط مختلف جوی
وزن بسیار سبک 5/7 کیلوگرم

نمایش دادن همه 2 نتیجه