لباس یکبار مصرف Tyvek

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 6376DP01

حفاظت در برابر ذرات و آیروسل های خشک خطرناک و پاشیده شدن کم مایعات غیر خطرناک
مقاومت فوق العاده در برابر ساییدگی

اطلاعات بیشترمقایسه

لباس یکبار مصرف Tyvek

0 از 5
(0)
Tyvek

حفاظت در برابر ذرات و آیروسل های خشک خطرناک و پاشیده شدن کم مایعات غیر خطرناک
مقاومت فوق العاده در برابر ساییدگی

شناسه محصول : 6376DP01

لباس یکبار مصرف Tyvek

0 از 5
(0)
Tyvek

حفاظت در برابر ذرات و آیروسل های خشک خطرناک و پاشیده شدن کم مایعات غیر خطرناک
مقاومت فوق العاده در برابر ساییدگی

لباس یکبار مصرف Tyvek

0 از 5
(0)

حفاظت در برابر ذرات و آیروسل های خشک خطرناک و پاشیده شدن کم مایعات غیر خطرناک
مقاومت فوق العاده در برابر ساییدگی