چکمه ایمنی Neptun مدل Stimela XP

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

پوتین لاستیکی ساق بلند معدنکاری
فاقد مواد فلزی، مخصوص کار در شرایط سخت و سنگین
ارتفاع تا زانو
از جنس PVC

اطلاعات بیشترمقایسه

چکمه ایمنی Neptun مدل Stimela XP

0 از 5
(0)
Neptun

پوتین لاستیکی ساق بلند معدنکاری
فاقد مواد فلزی، مخصوص کار در شرایط سخت و سنگین
ارتفاع تا زانو
از جنس PVC

شناسه محصول : نا مشخص

چکمه ایمنی Neptun مدل Stimela XP

0 از 5
(0)
Neptun

پوتین لاستیکی ساق بلند معدنکاری
فاقد مواد فلزی، مخصوص کار در شرایط سخت و سنگین
ارتفاع تا زانو
از جنس PVC

چکمه ایمنی Neptun مدل Stimela XP

0 از 5
(0)

پوتین لاستیکی ساق بلند معدنکاری
فاقد مواد فلزی، مخصوص کار در شرایط سخت و سنگین
ارتفاع تا زانو
از جنس PVC