چکمه آتش نشانی Harvik

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

چکمه لاستیکی ولکانیزه
به تاخیر اندازنده شعله
کف مقاوم در برابر روغن ، مناسب برای محیط های نامساعد
مقاوم در برابر میخ و اشیاء تیز

اطلاعات بیشترمقایسه

چکمه آتش نشانی Harvik

0 از 5
(0)
Harvik

چکمه لاستیکی ولکانیزه
به تاخیر اندازنده شعله
کف مقاوم در برابر روغن ، مناسب برای محیط های نامساعد
مقاوم در برابر میخ و اشیاء تیز

شناسه محصول : نا مشخص

چکمه آتش نشانی Harvik

0 از 5
(0)
Harvik

چکمه لاستیکی ولکانیزه
به تاخیر اندازنده شعله
کف مقاوم در برابر روغن ، مناسب برای محیط های نامساعد
مقاوم در برابر میخ و اشیاء تیز

چکمه آتش نشانی Harvik

0 از 5
(0)

چکمه لاستیکی ولکانیزه
به تاخیر اندازنده شعله
کف مقاوم در برابر روغن ، مناسب برای محیط های نامساعد
مقاوم در برابر میخ و اشیاء تیز