چکمه عملیاتی آتش نشانی Etche مدل Fireman SA

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

چکمه آتش نشانی
مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
آنتی استاتیک
کفی مقاوم در برابر سوراخ شدن
مطابقت با استاندارد EN15090:2012

اطلاعات بیشترمقایسه

چکمه عملیاتی آتش نشانی Etche مدل Fireman SA

0 از 5
(0)
Etche

چکمه آتش نشانی
مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
آنتی استاتیک
کفی مقاوم در برابر سوراخ شدن
مطابقت با استاندارد EN15090:2012

شناسه محصول : نا مشخص

چکمه عملیاتی آتش نشانی Etche مدل Fireman SA

0 از 5
(0)
Etche

چکمه آتش نشانی
مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
آنتی استاتیک
کفی مقاوم در برابر سوراخ شدن
مطابقت با استاندارد EN15090:2012

چکمه عملیاتی آتش نشانی Etche مدل Fireman SA

0 از 5
(0)

چکمه آتش نشانی
مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
آنتی استاتیک
کفی مقاوم در برابر سوراخ شدن
مطابقت با استاندارد EN15090:2012