سیلندر هوای کامپوزیت

0 از 5
(0)
شناسه محصول : 068002

سیلندر هوا با لایه PET
طول عمر نامحدود
وزن 30 درصد سبک تر

اطلاعات بیشترمقایسه

سیلندر هوای کامپوزیت

0 از 5
(0)
CTS

سیلندر هوا با لایه PET
طول عمر نامحدود
وزن 30 درصد سبک تر

شناسه محصول : 068002

سیلندر هوای کامپوزیت

0 از 5
(0)
CTS

سیلندر هوا با لایه PET
طول عمر نامحدود
وزن 30 درصد سبک تر

سیلندر هوای کامپوزیت

0 از 5
(0)

سیلندر هوا با لایه PET
طول عمر نامحدود
وزن 30 درصد سبک تر