کلاه آتش نشانی Bullard مدل LTX Series

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

ترموپلاستیک مقاوم در برابر حرارت
سیستم تنظیم سایز جغجغه ای
مطابق و فراتر از استاندارد NFPA 1971
شیلد صورت از مواد ترموپلاستیک پوشش سخت مقاوم در برابر حرارت

اطلاعات بیشترمقایسه

کلاه آتش نشانی Bullard مدل LTX Series

0 از 5
(0)
Bullard

ترموپلاستیک مقاوم در برابر حرارت
سیستم تنظیم سایز جغجغه ای
مطابق و فراتر از استاندارد NFPA 1971
شیلد صورت از مواد ترموپلاستیک پوشش سخت مقاوم در برابر حرارت

شناسه محصول : نا مشخص

کلاه آتش نشانی Bullard مدل LTX Series

0 از 5
(0)
Bullard

ترموپلاستیک مقاوم در برابر حرارت
سیستم تنظیم سایز جغجغه ای
مطابق و فراتر از استاندارد NFPA 1971
شیلد صورت از مواد ترموپلاستیک پوشش سخت مقاوم در برابر حرارت

کلاه آتش نشانی Bullard مدل LTX Series

0 از 5
(0)

ترموپلاستیک مقاوم در برابر حرارت
سیستم تنظیم سایز جغجغه ای
مطابق و فراتر از استاندارد NFPA 1971
شیلد صورت از مواد ترموپلاستیک پوشش سخت مقاوم در برابر حرارت