دستگاه پودر پر کن Brand Schutz Technik Muller مدل Powder Suction Machine

0 از 5
(0)
شناسه محصول : نا مشخص

دستگاه پودر پرکن دارای پمپ مکشی برای شارژ انواع خاموش کننده ها با انواع پودر
ارتفاع قابل تنظیم
مقاوم در برابر روغن و اسید

اطلاعات بیشترمقایسه

دستگاه پودر پر کن Brand Schutz Technik Muller مدل Powder Suction Machine

0 از 5
(0)
Brand Schutz Technik Muller

دستگاه پودر پرکن دارای پمپ مکشی برای شارژ انواع خاموش کننده ها با انواع پودر
ارتفاع قابل تنظیم
مقاوم در برابر روغن و اسید

شناسه محصول : نا مشخص

دستگاه پودر پر کن Brand Schutz Technik Muller مدل Powder Suction Machine

0 از 5
(0)
Brand Schutz Technik Muller

دستگاه پودر پرکن دارای پمپ مکشی برای شارژ انواع خاموش کننده ها با انواع پودر
ارتفاع قابل تنظیم
مقاوم در برابر روغن و اسید

دستگاه پودر پر کن Brand Schutz Technik Muller مدل Powder Suction Machine

0 از 5
(0)

دستگاه پودر پرکن دارای پمپ مکشی برای شارژ انواع خاموش کننده ها با انواع پودر
ارتفاع قابل تنظیم
مقاوم در برابر روغن و اسید