شماره ثبت: 510105
Filters
جستجو
دسته‌بندی محصولات
ترتیب بر اساس:

گازسنج تک گازه قابل کالیبره
امکان شناسایی گازهای H2S , CO , O2 , SO2 , NH3 , PH3 , CL2 , CLO2 , NO , NO2 , HCN , ETO , O3
کوچک و سبک
هشدارهای دیداری ، لرزشی ، صوتی Low – High – TWA – STEL

پیمایش به بالا