شماره ثبت: 510105
Filters
جستجو
دسته‌بندی محصولات
ترتیب بر اساس:

تو گوشی از جنس PVC/Silicone/ABS
کاهش صدا در حالت پشت گردن NRR 17 dB
کاهش صدا در حالت زیر چانه NRR 20 dB

پیمایش به بالا