شماره ثبت: 510105
Filters
جستجو
دسته‌بندی محصولات
ترتیب بر اساس:

کارتریج چند منظوره برای بخارات ارگانیک P100، آمونیاک، متیل آمین، فرمالدئید و گاز اسیدی
کارایی فیلتر 99.97٪ برای تمام ذرات
NIOSH Approved & EN 136 class 2

پیمایش به بالا