شماره ثبت: 510105
Filters
جستجو
دسته‌بندی محصولات
ترتیب بر اساس:

مناسب برای بخارات آلی یا گازهای اسیدی
رنگ زرد

حفاظت در برابر بخارات آلی، گازهای اسیدی، بخارات غیر آلی، آمونیاک و فرمالدئید
سازگار با تمام قطعات ماسک تمام صورت North
NIOSH Approved & EN 136 class 2

محافظت در برابر برخی از بخارات آلی و گازهای اسیدی
کد رنگ زرد
قابل استفاده با ماسک های نیم صورت و تمام صورت North
NIOSH Approved & EN 136 class 2

کارتریج چند منظوره برای بخارات ارگانیک P100، آمونیاک، متیل آمین، فرمالدئید و گاز اسیدی
کارایی فیلتر 99.97٪ برای تمام ذرات
NIOSH Approved & EN 136 class 2

پیمایش به بالا